Celostna grafična podoba – Dom kulture Podkraj

Logotip Dom krajanov Podkraj je sestavljen iz dveh delov, iz slikovnega (grafike) in besednega dela. Slikovni del je kvadrat, v katerega so umeščene črte. Kvadrat simbolizira stabilnost, močne, trde temelje skupnosti in gotovost. Črte predstavljajo inicialke imena objekta. Vse črte se stekajo v eno točko, kar predstavlja povezanost ljudi in pripadnost enemu kraju. Besedni del je celotno ime objekta izpisano z velikimi tiskanimi črkami, pri katerih okroglost črk kaže na določeno sproščenost in igrivost, medtem ko debelina ponovno poudarja trdne temelje kraja in s tem dodaja logotipu vtis enotnosti.

Celostna grafična podoba Mestne plaže

Skozi različice logotipov je bilo ugotovljeno, da je najbolj efektiven minimalističen. Z izbranim znakom smo prikazali harmonijo med mestom in naravo ter to okrepili s primerno barvno shemo. Logotip je sestavljen iz naslednjih elementov: podobe gradu v povezavi z zelenim prostorom in reko, ki ga obdaja (reka Savinja, ki teče ob mestnem nabrežju). Posamezni elementi so združeni v obliki kvadrata, kar pomeni, da je bila pri oblikovanju upoštevana tudi simetrija.

Logotipu se pridruži tipologija, ki ima mehke in okrogle poteze. Ustvarjena je z efektom čopiča. To v opazovalcu vzbudi občutek igrivosti, vendar še vseeno nakazuje na grajeno okolje. Tipologija je namenjena ciljni publiki – otroci, družine, turisti.

Logotip odraža območje Mestne plaže. Je sodoben in kar je najbolj pomembno, da je hitro zapomljiv. V logotipu tanke linije tipografije in znaka ponazarjajo eleganco, modernost in nekaj lahkotnega oz. sproščenega. Njegova raba je v zeleni in modri barvi, barve vode in narave. Logotip lahko uporabljamo v različnih oblikah. Mestno plažo lahko predstavljamo s tipografijo, s posamičnim znakom, ki je lahko tudi v kvadratu (kot prikazuje naslednja stran) ali kombinacijo enega in drugega v kvadratu ali brez njega. Sama oblika se sklada tudi s krogom, ravno zato, ker je geometrične oblike.

Celostna grafična podoba Vitan’ke – Prenova trške hiše v Vitanju

Objekt, ki smo ga poimenovali Vitan’ka, se nahaja na hišni številki Grajski trg 31. Naslov objekta je tudi izhodišče za oblikovanje logotipa. Oblikovan je iz dveh sklopov, eden je sestavljen iz številke 31, drugi pa iz besede Vitan’ka. Uporabljena je črna barva na belem ozadju. Logotip je berljiv tudi ob manjšanju. Pisava je izbrana tako, da pričara duh prenovljenega objekta, ki je tesno povezan s trškim jedrom v Vitanju. Predvidena uporaba logotipa je na vseh izdelkih, ki se bodo uporabljali v novonastalem objektu. Na sprednji fasadi je predvidena namestitev table z izdelanim logotipom, ki bo označevala objekt, da ga bodo obiskovalci lažje našli.

Pin It on Pinterest