Celostna grafična podoba Vitan’ke – Prenova trške hiše v Vitanju

, ,

Objekt, ki smo ga poimenovali Vitan’ka, se nahaja na hišni številki Grajski trg 31. Naslov objekta je tudi izhodišče za oblikovanje logotipa. Oblikovan je iz dveh sklopov, eden je sestavljen iz številke 31, drugi pa iz besede Vitan’ka. Uporabljena je črna barva na belem ozadju. Logotip je berljiv tudi ob manjšanju. Pisava je izbrana tako, da pričara duh prenovljenega objekta, ki je tesno povezan s trškim jedrom v Vitanju. Predvidena uporaba logotipa je na vseh izdelkih, ki se bodo uporabljali v novonastalem objektu. Na sprednji fasadi je predvidena namestitev table z izdelanim logotipom, ki bo označevala objekt, da ga bodo obiskovalci lažje našli.

Avtorji:

Skills

Posted on

julij 2017

Pin It on Pinterest