Mladinski center s hostlom

Lokacija: Stari trg 26 in 28, Slovenske Konjice

Datum in kraj izdelave: marec 2017, Slovenske Konjice

Prenova trške hiše v Vitanju

Lokacija: Grajski trg 31, Vitanje

Datum in kraj izdelave: julij 2017, Slovenske Konjice.

Mestna plaža Celje

Lokacija: Savinjsko nabrežje, Celje

Datum in kraj izdelave: marec 2018, Slovenske Konjice.

Dom kulture Podkraj

Lokacija: Podkraj pri Velenju, Velenje

Datum in kraj izdelave: julij 2018, Slovenske Konjice.

Pin It on Pinterest