Trajnostna arhitektura

V zadnjem času se na arhitekturnem področju veliko govori o trajnostnem razvoju. A kaj to pravzaprav pomeni in katere vidike zajema trajnostni razvoj?

Trajnostni razvoj je zamisel o ureditvi človeške družbe, ki bi svojem delovanjem bolj smotrno izkoriščala naravne vire in danosti, spoštovala temeljne človekove pravice in poskušala zmanjšati negativne posledice človeškega delovanja na planet. Strategija za trajnosti razvoj obravnava tri glavne veje delovanja. Te so gospodarski in socialni razvoj in varstvo okolja.

Trajnostna arhitektura

V arhitekturi je razvoj trajnostne arhitekture prišel kot odgovor na potratne in ekološko sporne metode v arhitekturi 20. stoletja. Hitro rastoča rast prebivalstva je kreirala potrebo po novih stanovanjih, gradbenih in industrijskih objektih, naprednejša tehnologija pa je slednje omogočila. Nastalo je veliko gradbenih objektov, ki so se izkazali za energijsko potratne in ekološko nevzdržne. Razmere na trgu so povzročile hiter dvig nepremičnin v mestih, kar je privedlo do paradoksa izpraznjenih stanovanj, saj si jih veliko ljudi ne more privoščiti.

Trajnostna arhitektura sledi in upošteva naslednja načela:

 • manj gradiv oz. smotrnost le teh,
 • čim manj posegov v okolje,
 • načelo celostne arhitekture,
 • upoštevanje celotnega procesa projektiranja, ki zajema način gradnje, namen uporabe in razgradnjo.

Naloge trajnostne arhitekture

Prva naloga in skrb trajnostnega razvoja v arhitekturi je zmanjšati okoljski odtis obstoječih stavb in novogradenj. Primeri dobre prakse trajnostne arhitekture zajemajo:

 • uporabo lokalnih materialov,
 • transport z nižjim ogljičnim odtisom,
 • revitalizacijo zapuščenih industrijskih območij,
 • urbane parke v mestih,
 • inovativno oblikovanje, ki izboljšuje kakovost življenja prebivalcev,
 • smotrna raba energije.

Primeri trajnostne arhitekture v tujini

 1. Vrtec Dragen, Danska, Sanderum, 2008-2009 (F. Møller Architects; Julian Weyer, Mette Nyman Nielsen)


2. Herold Social Housing, Francija, Pariz, 2008, (Jacob + Macfarlane)

3. Lighthouse, Velika Britanija, Watford, 2007, (Sheppard Robson, Alan Shingler, Dan Burr, Ben Reed, Cara Oliver)

Viri in fotografije:

– https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostna_arhitektura

 

1, 2, 3, 4,

5,6,7

 

Pin It on Pinterest