Idejni projekt ureditve območja Mestne plaže

Koncept ureditve območja Mestne plaže

Obravnavana zelena površina je razmejena na dve coni. V prvi je predvidena parkovna ureditev iz katere je odstranjen obstoječi objekt. Vanjo ne posegamo, predvideni sta le dve sprehajalni poti. V drugo cono je prestavljena lokacija gostinskega lokala, saj smo tam glede na robne pogoje in umeščenost ostalih gostinskih lokalov, predvideli večjo gostoto ljudi. V tem delu se je prej nahajalo otroško igrišče, ki smo ga zaradi varnosti in boljše organizacije prostora premaknili v zaledje lokacije. Predvideno igrišče je namenjeno uporabnikom vrtca in gostinskega lokala.

Ureditev nabrežja predvideva ob glavni sprehajalni poti potezo nasada prvotnih brez in manjših terasastih ploščadi. Te so dostopne iz zgornje in spodnje sprehajalne poti. Razmejene so z nizko in visoko raslimi travami ter grmičevjem. Predstavljajo zasebne kotičke Mestne plaže z lepimi pogledi na grad in okolico.

Koncept mobilnega gostinskega lokala

Gostinska dejavnost je na območju Mestne plaže predvidena v objektu, kontejnerskega tipa. Objekt je mobilen, kar pomeni, da se ga v jesenskem in zimskem času, ko objekt ne obratuje, odstrani. Objekt je dvignjen na temelje, s tem je omogočena distanca med objektom in travo, ki na tak način ostane nepoškodovana. Objekt se odpre z dvižnimi vrati, ki obenem služijo kot zaščita pred soncem ali dežjem. Poleg objekta je predviden lesen podest.

Programska zasnova

Objekt je zasnovan kot gostinski lokal. Programsko je razdeljen na sanitarije, ki so namenjene obiskovalcem gostinskega lokala ter delovnim prostorom in prostorom za skladiščenje. Sanitarije so namenjene ženskam, moškim in gibalno oviranim osebam. V sredinskem delu se nahajata garderoba in sanitarije za zaposlene, ki sta dostopna iz delovnega prostora. Ta je sestavljen iz dveh vzporednih delovnih površin. Predvidena sta tudi dva vhoda, ki olajšata gibanje zaposlenih. Ob izdajnem pultu so predvideni barski stoli. Ob objektu se nahaja lesen podest, kjer je nameščenih nekaj zložljivih stolov in miz. Ob lesenem podestu, je na travnati rešetki, predvidenih nekaj ležalnikov in visečih mrež. Zaradi lažje dostopnosti objekta za dostavo, smo prostore za skladiščenje umestili v rob objekta. Zunanje pohištvo se ob ne obratovanju pospravi v prostor za skladiščenje.

Celostna grafična podoba Mestne plaže

Skozi različice logotipov je bilo ugotovljeno, da je najbolj efektiven minimalističen. Z izbranim znakom smo prikazali harmonijo med mestom in naravo ter to okrepili s primerno barvno shemo. Logotip je sestavljen iz naslednjih elementov: podobe gradu v povezavi z zelenim prostorom in reko, ki ga obdaja (reka Savinja, ki teče ob mestnem nabrežju). Posamezni elementi so združeni v obliki kvadrata, kar pomeni, da je bila pri oblikovanju upoštevana tudi simetrija.

Logotipu se pridruži tipologija, ki ima mehke in okrogle poteze. Ustvarjena je z efektom čopiča. To v opazovalcu vzbudi občutek igrivosti, vendar še vseeno nakazuje na grajeno okolje. Tipologija je namenjena ciljni publiki – otroci, družine, turisti.

Logotip odraža območje Mestne plaže. Je sodoben in kar je najbolj pomembno, da je hitro zapomljiv. V logotipu tanke linije tipografije in znaka ponazarjajo eleganco, modernost in nekaj lahkotnega oz. sproščenega. Njegova raba je v zeleni in modri barvi, barve vode in narave. Logotip lahko uporabljamo v različnih oblikah. Mestno plažo lahko predstavljamo s tipografijo, s posamičnim znakom, ki je lahko tudi v kvadratu (kot prikazuje naslednja stran) ali kombinacijo enega in drugega v kvadratu ali brez njega. Sama oblika se sklada tudi s krogom, ravno zato, ker je geometrične oblike.

Igra za otroke: Knežje mesto

Knežje mesto je razvedrilna igra za 2 – 6 igralcev starih od tri leta naprej.

Igralni pripomočki: igralna plošča, 6 barvnih figur, igralna kocka s številkami.

Vsak igralec dobi eno figuro, ki so med seboj različnih barv. Začne tisti, ki vrže najvišje število na kocki. Tisti igralec se pomakne na toliko polj naprej, kot jih je pokazala kocka. Nato nadaljuje naslednji igralec.

Igra vsebuje 58 igralnih polj. Med polji se pojavljajo tudi posebna polja z motivom daril in vprašanj. Ko igralec pride na polje z darilom, lahko povleče Kartico presenečenja. Igralec upošteva navodila in naloge izvlečene kartice. Na igralni plošči se pojavljajo tudi polja z vprašanji. Ko igralec prispe na to polje, mu soigralec izvleče kartico Vprašanje in mu prebere vprašanje. Če igralec na vprašanje odgovori pravilno, se lahko pomakne za eno polje naprej. Če igralec na vprašanje odgovori napačno, ostane na istem mestu. Ko vprašanje zahteva več odgovorov, gre igralec naprej za toliko polj, kot je podal pravilnih odgovorov. Zmaga igralec, ki prvi prispe na cilj.

Pin It on Pinterest