Idejni projekt 1 – Dom kulture Podkraj

Koncept arhitekturne zasnove

Z volumnom objekta smo želeli ustvariti introvertiran prostor za zunanje (igralne/večnamenske) površine, ki pa so vseeno vidne z vseh strani objekta. S tem ustvarimo povezljivost programov.

Z izbrano obliko in premišljeno lokacijo objekta ter pravilno povezavo z zunanjimi površinami poskrbimo, da je objekt v čim večji meri osvetljen z naravno svetlobo. Prostori objekta so posledično kvalitetnejši in prijetnejši za delo, druženje in organiziranje prireditev.

Objekt je povezan z okolico, ki je v našem primeru zelo specifična, saj se teren postopoma dviguje. Predviden objekt je vkopan v hrib, ki meji na okoliške parcele, s tem pa je dostopen z višjega nivoja – nivoja ceste po ozelenjeni strehi, ki se višinsko steka z okoliškim hribovitim delom. Na tak način objekt postane del vzpetine.

Ker je objekt umeščen v okolje, kjer se nahajajo stanovanjske hiše, je pomembno, da s pravilnim oblikovanjem preprečimo širjenje hrupa, ki bi nastal v primeru prireditev. Slednje dosežemo z izbranim volumnom, višinsko razliko, vkopanostjo objekta in pravilno postavitvijo na parcelo.

 

Koncept krajinske arhitekture

Ureditev zunanjega prostora je kombinacija zelenih, peščenih in betonskih površin. Tlakovane površine so izdelane iz betonskih plošč, ki peljejo mimo objekta do vhoda ter do igrišča izdelanega iz tartana. Pri glavnem vhodu v objekt je pot nekoliko razširjena. Manjše rokometno igrišče, ki je v primeru večjih prireditev parkirišče, se povezuje s parkirnim prostorom s travnato rešetko. Parkirišče in dovozna pot sta peščena. Priskrbljen je tudi prostor za parkiranje koles. Otroško igrišče z nekaj igrali je postavljeno na peščeno površino ob zelen pas zasaditve.

Na travnati površini so postavljene klopi, prav tako na obeh straneh igrišča. Ti sta nekoliko daljši in služita tudi kot prepreka za žogo. Zelena linija zasaditve med parkiriščem in igriščem služi kot bariera in senca. Zasaditve, ki so na območju, imajo vlogo sence, orientacije gibanja in preprečevanje pogledov ter hrupa na sosednje parcele. Posajeni so gabri, ki se jih vzdržuje v srednje visoke grmovnice ter črne jelše, ki zrastejo tudi do 20 m visoko. Vse linije v območju so skladne z linijami objekta.

Idejni projekt 2 – Dom kulture Podkraj

Koncept

Pritlični betonski del objekta je pomaknjen v severozahodni del parcele, zato da zavzame čim manj odprtega prostora. Na vkopani strani, kjer se stavba stika s terenom so garderobe in servisni prostori, na drugi strani, ki se odpira proti športnim igriščem in okoliškim gozdovom sta dvorana in vhodna avla, na severovzhodni krajši stranici pa se nahajata glavni vhod za zunanje obiskovalce in vhod za dostavo. Nad pritličjem sta dve manjši hiški, ki sta iz vseh štirih strani obsijani s soncem. Oblika in velikost sta izpeljani iz vzorca okoliške zazidave, medtem ko izbira materiala (lesa) subtilno izstopa iz okolice in naznanja neko lokalno pomembnejšo točko.

V prvem volumnu se nahaja zgornji del (dve etaži visoke) dvorane, v drugem so pisarne in sejna soba, v medprostoru pa leži terasa, ki je namenjena pisarniškim delavcem za sprostitev, uživanju v soncu in razgledom na športni del območja.

Ureditev zunanjega prostora je razdeljena na štiri pasove, ki so postavljeni vzporedno s cesto. Prvi del, tik ob cesti, zajema dve ločeni parkirni površini s pripadajočim parkirnim mestom za gibalno ovirane osebe. V notranjosti sledi zeleni obroč s pretežno nizkim rastjem, ki ločuje površine namenjene prometu od površin namenjenih športnim aktivnostim. Naslednji pas je tlakovan z betonskimi tlakovci različnih dimenzij, zajema predprostor objekta, teraso in zunanji zbirni prostor. Zadnji del ob gozdu pa vključuje 40 krat 20 metrov veliko osvetljeno športno igrišče iz tartana s pripadajočo tribuno, otroškim igriščem na pesku in možnostjo uporabe kot parkirne površine v času večjih prireditev.

Idejni projekt ureditve območja Mestne plaže

Koncept ureditve območja Mestne plaže

Obravnavana zelena površina je razmejena na dve coni. V prvi je predvidena parkovna ureditev iz katere je odstranjen obstoječi objekt. Vanjo ne posegamo, predvideni sta le dve sprehajalni poti. V drugo cono je prestavljena lokacija gostinskega lokala, saj smo tam glede na robne pogoje in umeščenost ostalih gostinskih lokalov, predvideli večjo gostoto ljudi. V tem delu se je prej nahajalo otroško igrišče, ki smo ga zaradi varnosti in boljše organizacije prostora premaknili v zaledje lokacije. Predvideno igrišče je namenjeno uporabnikom vrtca in gostinskega lokala.

Ureditev nabrežja predvideva ob glavni sprehajalni poti potezo nasada prvotnih brez in manjših terasastih ploščadi. Te so dostopne iz zgornje in spodnje sprehajalne poti. Razmejene so z nizko in visoko raslimi travami ter grmičevjem. Predstavljajo zasebne kotičke Mestne plaže z lepimi pogledi na grad in okolico.

Koncept mobilnega gostinskega lokala

Gostinska dejavnost je na območju Mestne plaže predvidena v objektu, kontejnerskega tipa. Objekt je mobilen, kar pomeni, da se ga v jesenskem in zimskem času, ko objekt ne obratuje, odstrani. Objekt je dvignjen na temelje, s tem je omogočena distanca med objektom in travo, ki na tak način ostane nepoškodovana. Objekt se odpre z dvižnimi vrati, ki obenem služijo kot zaščita pred soncem ali dežjem. Poleg objekta je predviden lesen podest.

Programska zasnova

Objekt je zasnovan kot gostinski lokal. Programsko je razdeljen na sanitarije, ki so namenjene obiskovalcem gostinskega lokala ter delovnim prostorom in prostorom za skladiščenje. Sanitarije so namenjene ženskam, moškim in gibalno oviranim osebam. V sredinskem delu se nahajata garderoba in sanitarije za zaposlene, ki sta dostopna iz delovnega prostora. Ta je sestavljen iz dveh vzporednih delovnih površin. Predvidena sta tudi dva vhoda, ki olajšata gibanje zaposlenih. Ob izdajnem pultu so predvideni barski stoli. Ob objektu se nahaja lesen podest, kjer je nameščenih nekaj zložljivih stolov in miz. Ob lesenem podestu, je na travnati rešetki, predvidenih nekaj ležalnikov in visečih mrež. Zaradi lažje dostopnosti objekta za dostavo, smo prostore za skladiščenje umestili v rob objekta. Zunanje pohištvo se ob ne obratovanju pospravi v prostor za skladiščenje.

Idejni projekt – Prenova trške hiše v Vitanju

Koncept:

Obravnavana lokacija se nahaja na parcelni številki 293, k.o. Vitanje in zajema objekt s hišno številko Grajski trg 31. Nahaja se v strnjeni trški zazidavi, v območju varstva kulturne dediščine Vitanje – Trško jedro. S sprednje strani objekt zamejuje cesta Grajski trg, z zadnje strani pa se do objekta spusti ozelenjen hrib, kjer se nahaja ozek pas gozdu. Ohranijo se glavni volumni objekta, to je tipična zazidava v obliki črke L in atrij. Odstrani se dotrajan obstoječi gank, ki se ga nadomesti z novim lesenim gankom na podobni poziciji. V pritličju in v nadstropju se vzpostavijo atriji, ki vsebujejo veliko zelenih elementov. Prehajanje v različnih nivojih je omogočeno z zunanjimi in notranjimi komunikacijami. V mansardi se doda pultna frčada, ki omogoči zasebnost in poglede na notranji atrij. Frčada je oblikovana kot prizidek v mansardi in se vije vzdolž celotne linije objekta, ki se zaključi z izhodom na večnamensko ploščad. Skozi objekt se vije pot, ki se preko dveh atrijev in klančin povzpne do razgledne točke, kjer se ponudi lep pogled na celotno Vitanje. Nadaljevanje poti vodi čez rob gozda in travnik po utrjeni travnati površini.

Koncept krajinske arhitekture:

Krajinsko arhitekturna ureditev obsega zunanje ureditve v pritličju, 1. nadstropju in 2. nadstropju, ki jih dopolnjujejo zelene povezave (vzpenjalke) na stenah in ograjah ob stopnicah ter na dvignjenem terenu na zaledju parcele. V pritličju se zaradi opravljanja servisnih storitev, prehajanja in zadrževanja ljudi uredi enotno tlakovano več funkcionalno površino, s katere se preko stopnic ali z dvigalom prehaja v zgornja nadstropja. Pestrost v prostoru zagotavljajo barvni kontrasti med grajenimi (belimi) in naravnimi (zelenimi) elementi. Zeleni elementi potekajo vertikalno (vzpenjalke na steni, ograji) in horizontalno (korita za zunanje rastline). Na travo v atriju so položeni betonski tlaki, ki omogočajo uporabnikom objekta uporabo prostora za preživljanje krajših prostočasnih dejavnosti (sedenje na premičnih stolih ipd.). Ureditev najvišjega nadstropja je pomembna, saj se navezuje na obstoječo, dvignjeno okolico izven objekta. Za potrebe objekta je teren preoblikovan, kar se odraža skozi spremenjene plastnice. V bližini objekta je prostor uravnan in predstavlja večnamensko ploščad za izvajanje glasbenega in drugega kulturnega programa. Sedišča so na tem območju prisotna na različnih višinah med klančinami poleg stopnic. Mimo sedišč vodi betonska klančina v cik cak smeri vse do manjše plezalne stene z oprijemki in vrvmi. Cik cak pot je v nadaljevanju reliefa peščena zaradi navezave na vse bolj naravno okolje. Zaključek peščene klančine omogoča dvoje. Prva možnost vključuje spust navzdol po stopalnih kamnih do nižje ležeče klančine, medtem ko druga možnost dopušča vzpon na dvignjen teren, na katerem so nameščene v različne smeri usmerjene lesene klopi, ki uporabniku omogočajo pogled na silhueto Vitanja. Prijeten in miren ambient na dvignjenem delu terena ustvarjajo še drevesa, ki so zasajena v mrežni razporeditvi in z linijskimi potezami usmerjajo uporabnika na višje ležečo obstoječo rekreacijsko pot, ki vodi do razvalin Novega gradu.

Pin It on Pinterest