Idejni projekt – Prenova trške hiše v Vitanju

,

Koncept:

Obravnavana lokacija se nahaja na parcelni številki 293, k.o. Vitanje in zajema objekt s hišno številko Grajski trg 31. Nahaja se v strnjeni trški zazidavi, v območju varstva kulturne dediščine Vitanje – Trško jedro. S sprednje strani objekt zamejuje cesta Grajski trg, z zadnje strani pa se do objekta spusti ozelenjen hrib, kjer se nahaja ozek pas gozdu. Ohranijo se glavni volumni objekta, to je tipična zazidava v obliki črke L in atrij. Odstrani se dotrajan obstoječi gank, ki se ga nadomesti z novim lesenim gankom na podobni poziciji. V pritličju in v nadstropju se vzpostavijo atriji, ki vsebujejo veliko zelenih elementov. Prehajanje v različnih nivojih je omogočeno z zunanjimi in notranjimi komunikacijami. V mansardi se doda pultna frčada, ki omogoči zasebnost in poglede na notranji atrij. Frčada je oblikovana kot prizidek v mansardi in se vije vzdolž celotne linije objekta, ki se zaključi z izhodom na večnamensko ploščad. Skozi objekt se vije pot, ki se preko dveh atrijev in klančin povzpne do razgledne točke, kjer se ponudi lep pogled na celotno Vitanje. Nadaljevanje poti vodi čez rob gozda in travnik po utrjeni travnati površini.

Koncept krajinske arhitekture:

Krajinsko arhitekturna ureditev obsega zunanje ureditve v pritličju, 1. nadstropju in 2. nadstropju, ki jih dopolnjujejo zelene povezave (vzpenjalke) na stenah in ograjah ob stopnicah ter na dvignjenem terenu na zaledju parcele. V pritličju se zaradi opravljanja servisnih storitev, prehajanja in zadrževanja ljudi uredi enotno tlakovano več funkcionalno površino, s katere se preko stopnic ali z dvigalom prehaja v zgornja nadstropja. Pestrost v prostoru zagotavljajo barvni kontrasti med grajenimi (belimi) in naravnimi (zelenimi) elementi. Zeleni elementi potekajo vertikalno (vzpenjalke na steni, ograji) in horizontalno (korita za zunanje rastline). Na travo v atriju so položeni betonski tlaki, ki omogočajo uporabnikom objekta uporabo prostora za preživljanje krajših prostočasnih dejavnosti (sedenje na premičnih stolih ipd.). Ureditev najvišjega nadstropja je pomembna, saj se navezuje na obstoječo, dvignjeno okolico izven objekta. Za potrebe objekta je teren preoblikovan, kar se odraža skozi spremenjene plastnice. V bližini objekta je prostor uravnan in predstavlja večnamensko ploščad za izvajanje glasbenega in drugega kulturnega programa. Sedišča so na tem območju prisotna na različnih višinah med klančinami poleg stopnic. Mimo sedišč vodi betonska klančina v cik cak smeri vse do manjše plezalne stene z oprijemki in vrvmi. Cik cak pot je v nadaljevanju reliefa peščena zaradi navezave na vse bolj naravno okolje. Zaključek peščene klančine omogoča dvoje. Prva možnost vključuje spust navzdol po stopalnih kamnih do nižje ležeče klančine, medtem ko druga možnost dopušča vzpon na dvignjen teren, na katerem so nameščene v različne smeri usmerjene lesene klopi, ki uporabniku omogočajo pogled na silhueto Vitanja. Prijeten in miren ambient na dvignjenem delu terena ustvarjajo še drevesa, ki so zasajena v mrežni razporeditvi in z linijskimi potezami usmerjajo uporabnika na višje ležečo obstoječo rekreacijsko pot, ki vodi do razvalin Novega gradu.

Avtorji:

Skills

, ,

Posted on

julij 2017

Pin It on Pinterest