Idejni projekt 1 – Mladinski center s hostlom

Opis koncepta
Zasnova mladinskega centra s hostlom temelji na analizi strukture obdelovanega območja. Območje sestoji iz mestnih hiš, katere na vzhodni strani kažejo svoj mestni karakter, medtem pa se na zahod odpirajo zeleni vrtovi in atriji, ki ustvarjajo konglomerat različnih grajenih struktur. Z arhitekturno zasnovo obravnavane parcele ustvarjamo nove kvalitetne prostore, natančneje atrije. Ti atriji služijo kot aktivatorji prostora, predstavljajo območje, kjer lahko uporabniki aktivno izrabljajo dani prostor. Prav tako poudarjamo novo glavno komunikacijsko pot, ki medsebojno povezuje mestni trg preko atrijev do ulice Antona Tavčarja. V zahodni lameli ob cesti se nahaja bar, ki obenem služi tudi kot dvorana za prireditve mladinskega centra. V severnem ter vzhodnem, od pritličja vzdignjenem delu se nahaja hostel, ki ponuja 24 ležišč za potrebe mladinskega centra. Na vzhodu, kjer se lamela stika z obstoječim stavbnim fondom, se nahajajo pisarne mladinskega centra; s potrebnimi arhivi, konferenčnimi prostori, pisarnami itd. V pritličju obstoječega objekta so na vzhodu predvideni co-working prostori.

Pin It on Pinterest