Idejni projekt 2 – Mladinski center s hostlom

Opis koncepta
Obravnavana lokacija se nahaja v kareju ob glavni ulici Stari trg v Slovenskih Konjicah. Pomembni točki, ki lokacijo opredeljujeta, sta Župnijska cerkev sv. Jurija in nekdanja postojanka Žičke kartuzije v neposredni bližini. Z lokacije se ponuja lep razgled na Konjiško goro in grad. Obravnavane parcele obsegajo hišne številke 26 in 28. Pri objektu s hišno številko 26 se v lokacijo vključi tudi pritlični del omenjene hiše, kjer se prostori v pritličju tlorisno rešijo, vključno s prehodnim hodnikom s Starega trga skozi lokacijo.
Novo umeščeni objekti so potisnjeni na severozahod lokacije, vzporedno z ulico Adolfa Tavčarja. Na ta način je poskrbljeno za dostavo in intervencijske poti. Objekt je sestavljen iz dveh lamel, ki sta si med seboj vzporedni. Višina novega objekta ne presega okoliških objektov, in znaša P + 1. Med podolgovatima kvadroma je transparentno polnilo z zeleno streho. Sestavljajo ga pritlična streha, kjer se nahaja večnamenska dvorana, nad njo pa je ožji pokrit steklen prostor. Z izborom transparentnega materiala ne uničujemo kvalitetnih pogledov, ki jih nudi dan prostor. Z izbiro zelene strehe pa navidezno povezujemo zeleno potezo celotnega prostora v kareju.

Opis krajinske arhitekture
Koncept krajinske ureditve sledi dvema prevladujočima smerema v prostoru, ki ju določata pogleda na nekdanjo izpostavo Žičke kartuzije in v daljavi na Konjiško goro ter na Župnijsko cerkev sv. Jurija. Čez celotno lokacijo poteka tlakovana pot, ki z enotnim tlakom povezuje Stari trg z ulico Adolfa Tavčarja. Na slednji je tlak speljan čez ulico in je rahlo dvignjen ter tako narekuje vizualno povezavo z nekdanjo izpostavo Žičke kartuzije.
Ob tlakovani poti se vijejo travnate površine, zasajene z različnimi vrstami trav v različnih višinah. Z menjavanjem višin in tekstur se ustvarja doživljajsko bolj zanimiv prostor. To se okrepi še z zamikanjem in drobljenjem robov tlaka in robov travnatih površin. Tlak ob glavni povezavi je speljan na drugo stran objekta v atrij, in usmerja pogled proti cerkvi. V atriju se nato tlak razdrobi v travnato površino, ki jo od sosednje parcele loči meja iz visokih trav. Ta na nevsiljiv način poskrbi, da obiskovalci objekta ne prestopajo mej parcele. Za to je ob drugih parcelnih mejah poskrbljeno še z živo mejo, ki preprečuje prehajanje med parcelami na mestih, ki za to niso namenjena.
V atriju stoji manjše drevo, ki nudi senco strankam kavarne. Še eno drevo stoji na travnati površini v bližini prenovljenega objekta in prav tako nudi senco obiskovalcem, ki se zadržujejo na klopeh ob tej površini. Klopi zaobjemajo tudi travnate površine ob glavni povezavi in vhodu v objekt in tako poudarjajo prijetne kotičke za zadrževanje ob objektu. Na strehi objekta je zasajena nizka trava, ki popestri razgled na atrij iz sob in hodnikov hostla.

Pin It on Pinterest