Idejni projekt ureditve območja Mestne plaže

Koncept ureditve območja Mestne plaže

Obravnavana zelena površina je razmejena na dve coni. V prvi je predvidena parkovna ureditev iz katere je odstranjen obstoječi objekt. Vanjo ne posegamo, predvideni sta le dve sprehajalni poti. V drugo cono je prestavljena lokacija gostinskega lokala, saj smo tam glede na robne pogoje in umeščenost ostalih gostinskih lokalov, predvideli večjo gostoto ljudi. V tem delu se je prej nahajalo otroško igrišče, ki smo ga zaradi varnosti in boljše organizacije prostora premaknili v zaledje lokacije. Predvideno igrišče je namenjeno uporabnikom vrtca in gostinskega lokala.

Ureditev nabrežja predvideva ob glavni sprehajalni poti potezo nasada prvotnih brez in manjših terasastih ploščadi. Te so dostopne iz zgornje in spodnje sprehajalne poti. Razmejene so z nizko in visoko raslimi travami ter grmičevjem. Predstavljajo zasebne kotičke Mestne plaže z lepimi pogledi na grad in okolico.

Koncept mobilnega gostinskega lokala

Gostinska dejavnost je na območju Mestne plaže predvidena v objektu, kontejnerskega tipa. Objekt je mobilen, kar pomeni, da se ga v jesenskem in zimskem času, ko objekt ne obratuje, odstrani. Objekt je dvignjen na temelje, s tem je omogočena distanca med objektom in travo, ki na tak način ostane nepoškodovana. Objekt se odpre z dvižnimi vrati, ki obenem služijo kot zaščita pred soncem ali dežjem. Poleg objekta je predviden lesen podest.

Programska zasnova

Objekt je zasnovan kot gostinski lokal. Programsko je razdeljen na sanitarije, ki so namenjene obiskovalcem gostinskega lokala ter delovnim prostorom in prostorom za skladiščenje. Sanitarije so namenjene ženskam, moškim in gibalno oviranim osebam. V sredinskem delu se nahajata garderoba in sanitarije za zaposlene, ki sta dostopna iz delovnega prostora. Ta je sestavljen iz dveh vzporednih delovnih površin. Predvidena sta tudi dva vhoda, ki olajšata gibanje zaposlenih. Ob izdajnem pultu so predvideni barski stoli. Ob objektu se nahaja lesen podest, kjer je nameščenih nekaj zložljivih stolov in miz. Ob lesenem podestu, je na travnati rešetki, predvidenih nekaj ležalnikov in visečih mrež. Zaradi lažje dostopnosti objekta za dostavo, smo prostore za skladiščenje umestili v rob objekta. Zunanje pohištvo se ob ne obratovanju pospravi v prostor za skladiščenje.

Pin It on Pinterest