Pridobi

delovne izkušnje v arhitekturi in oblikovanju

j

kreativno pisanje o dizajnu

mreženje z naročniki

reference

Vključenih mladih

Projektov

Izvedenih ur


O projektu
MKP – Mladinske kreativne produkcije

Želiš iztržiti svoja znanja, kompetence in veščine, ki si jih pridobil tekom šolanja? Pri tem ti pomaga mladinska kreativna skupnost (MKS), ki je nastala v sklopu projekta Mladinske kreativne produkcije (MKP). Projekt izvaja Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) in je namenjen mladim (od 15 do 29 let) s področja arhitekture, oblikovanja in drugih ved. Preko različnih usposabljanj ti pomagamo do prvih delovnih izkušenj, prepoznavnosti na trgu dela in promocije, mreženjem z naročniki ob strokovnem mentorstvu arhitektov in arhitekt iz prakse. 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vloži...

energijo

čas

znanje

...da pridobiš:

N

delovne izkušnje v arhitekturi

N

prepoznavnost na trgu dela

N

strokovno mentorstvo

N

povezovanje stroke

N

kreativno pisanje o dizajnu

N

mreženje z naročniki

N

reference

Kaj še čakaš?

Pridruži se projektu MKP, saj je vključitev možna tekom celotnega izvajanja projekta (od 1.7. 2016 do 15. 9. 2018).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Pin It on Pinterest